Ett nytt perspektiv på impact.

Utforska din forsknings påverkan på den kliniska verkligheten

Traditionella citeringsmått visar bara akademiskt genomslag. Genom att analysera hundratusentals referenser från de största utgivarna av kliniska riktlinjer kan vi se hur mycket din forskning påverkat den kliniska verkligheten.

ci symbol
clinical impact timeline

Från akademisk forskning till klinisk riktlinje

Genom att samla in kliniska riktlinjer från flera stora utgivare, analysera och plocka ut referenserna, kan vi visa det samlade kliniska genomslaget för en enskild forskare, grupp och organisation.

Vad är din clinical impact?

Fråga din institution om du har tillgång till clinical impact:. Vill du veta mer? Kontakta oss.