Ett nytt perspektiv på impact.

Utforska den akademiska forskningens genomslag på den medicinska världen. Sök genom vår databas av kliniska riktlinjer.

Läs vår rapport om distributionen av citeringar i SBUs dokument

Utforska din forsknings påverkan på den kliniska verkligheten

Traditionella citeringsmått visar bara akademiskt genomslag. Genom att analysera hundratusentals referenser från de största utgivarna av kliniska riktlinjer kan vi se hur mycket din forskning påverkat den kliniska verkligheten.

clinical impact® - Explore your research's impact on the community of health care.
In sum, it is argued professional impact… …provides grounds for measuring impact closer to the professional expertise that actually uses the research.
Nelhans G. Professional impact of clinical research. In: Proceedings of the 21st International Conference on Science and Technology Indicators València (Spain) September 14-16, 2016
clinical impact® - Från akademisk forskning till klinisk riktlinje

Från akademisk forskning till klinisk riktlinje

Genom att samla in kliniska riktlinjer från flera stora utgivare, analysera och plocka ut referenserna, kan vi visa det samlade kliniska genomslaget för en enskild forskare, grupp och organisation.

Håll koll på vad som är med

Alla referenser är inte jämlika. clinical impact® håller koll på vad som är inkluderat, exkluderat och 'additional' – så att du kan vara säker på att du alltid ser riktig impact.

clinical impact® - håll koll på vad som är inne
clinical impact® - en av de bredaste databaserna i världen

En av de bredaste databaserna av kliniska riktlinjer

clinical impact® samlar riktlinjer från utgivare från hela världen, bl.a. från Cochrane Reviews, NICE Guidelines och Socialstyrelsen. Det gör den till en av de bredaste databaserna av kliniska riktlinjer i världen. Kontakta oss för att få veta mer om de över 20 olika utgivarna vi har inkluderat i clinical impact®.

Vad är din clinical impact?

Fråga din institution om du har tillgång till clinical impact:. Vill du veta mer? Kontakta oss.